•  

  UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE www.chocovix.com

   

   

  1. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

   

  Internetska stranica www.chocovix.com je u vlasništvu društva Viskon d.o.o. (dalje u tekstu: Viskon). Viskon omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.chocovix.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem ChocoVix webshop-a i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.chocovix.com (dalje u tekstu: ChocoVix webshop) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

   

  U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.chocovix.com i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućuju putem ChocoVix webshop-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu ChocoVix webshop-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe ChocoVix webshop-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

   

  Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem ChocoVix webshop-a ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

   

  Viskon pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

   

  Viskon pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio ChocoVix webshop-a, u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

   

  Viskon pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge ChocoVix webshop-a u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup ChocoVix webshop-a te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

   

  Viskon nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ChocoVix webshop-a te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ChocoVix webshop-a.

   

  Korištenjem sadržaja ChocoVix webshop-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

   

   

  2. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

   

  Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na ChocoVix webshop-a, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije vlasništvo je Viskona i njegovih partnera.

   

  Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na ChocoVix webshop-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

   

  Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver ChocoVix webshop-a, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Viskona.

   

  Usluge ChocoVix webshop-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ovog ChocoVix webshop-a, Viskon pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi ChocoVix webshop.

   

  Korištenje usluga ChocoVix webshop-a odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje ChocoVix webshop-a od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, Viskon ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

   

   

  3. KORIŠTENJE STRANICA VISKON INTERNETSKOG SERVISA

   

  Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s ChocoVix

  webshop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

  Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

   

  Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Viskon ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

   

   

  4. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

   

  Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge ChocoVix webshop-a, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje ChocoVix webshop-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

   

  Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Viskon zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

   

   

  4.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

   

  U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga ChocoVix webshop-a.

   

  Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

   

   

  4.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

   

  Ukoliko korisnik koristi ChocoVix webshop kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

   

  Ovi uvjeti su ažurirani su 18. rujna 2020. godine.

   

   

   

   

   

 • UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

   

   

  1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

                                                                          

  Nositelj svih prava na internet stranici ChocoVix webshop-a je trgovačko društvo Viskon d.o.o. (dalje u tekstu: Viskon). Viskon putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa, ChocoVix webshop-a (dalje u tekstu: ChocoVix webshop). Korištenjem usluge ChocoVix webshop-a i svih pridruženih stranica i servisa na chocovix.com domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem ChocoVix webshop-a te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i ChocoVix webshop-a, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

   

  Pružatelj usluge internet prodaje putem ChocoVix webshop-a je Viskon d.o.o., Alagovićeva 29,

  10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 06194829728.

   

  Službeni jezik internet stranice je hrvatski jezik.

   

  Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Viskon pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

   

  Viskon pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio ChocoVix webshop-a u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

   

  Viskon pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge ChocoVix webshop-a u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

   

  Korištenje usluga ChocoVix webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje ChocoVix webshop-a od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljeno te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Viskon ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

   

  Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

   

  Viskon se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na chocovix.com Viskon zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

   

  NAPOMENA:

  Slike proizvoda na ChocoVix webshop-u su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici chocovix.com ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.
  Viskon će nastojati na web stranicama chocovix.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

   

  1. Uvjeti prodaje

  2. Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

   

  Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Viskona za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Viskon-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

   

  Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem ChocoVix webshop-a uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

  Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Viskona na jedan od slijedećih načina:

  • Odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ChocoVix webshop-a
  • Odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik ChocoVix webshop-a

   

  1. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

   

  2. Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, ChocoVix webshop će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

   

  3. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

   

  4. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Viskon zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

   

  5. Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Viskona i korisnika kao kupca.

   

  6. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

   

  7. Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

   

  8. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

   

  – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

   

  – ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje te ako je bila otpečaćena nakon dostave,

   

  – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

   

  Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Viskon o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu istaknutu na stranici ChocoVix webshop-a, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

   

  Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

   

  Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Viskon zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen isključivo na transakcijski račun kupca. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Viskon može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

   

  Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Viskon d.o.o, Alagovićeva 29,10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Viskonu, odnosno ChocoVix webshop-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se savjetuje da prije raskida Ugovora kontaktira Viskon kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

   

  Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

   

  Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Viskon-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Viskon o jednostranom raskidu Ugovora.

   

   

  9. Uvjeti i postupak kupnje

   

  Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

   

  Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

   

  Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na jednu od ponuđenih opcija na ChocoVix webshop-u, e-poštom ili na telefonski kontakt broj.

   

   

  10. Dostava i uvjeti dostave

  • Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
  • Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
  • Trošak dostave na području Republike Hrvatske za uplate primljene direktno na račun Viskon-a
  • Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je do 3 -10  dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom, personaliziranih proizvoda i/ ili proizvoda na rezervaciji, a isporuka će uslijediti najkasnije u zakonskom roku od 3 -10 dana
  • Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području EU je 30 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom, personaliziranih proizvoda i/ ili proizvoda na rezervaciji, a isporuka će uslijediti najkasnije u zakonskom roku od 30 dana
  • Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke robe zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca pismeno obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ ugovora ili pristati na naknadni rok isporuke.
  • Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
  • Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 30 radnih dana
  • U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

   

  11. Reklamacije i prigovori

   

  Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti ChocoVix webshop, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

   

  Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona, istaknuto na ChocoVix webshop-u.

   

  U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Viskon vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi ChocoVix webshop.

   

  U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalni račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi ChocoVix webshop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

   

   

  Za alternativno, vansudsko rješavanje eventualnih sporova, u slučajevima kada su iscrpljeni svi načini rješavanja spora između kupca i Viskona, kupac se može obratiti tijelu Europske komisije ADR (Alternative dispute resolution). Platforma za rješavanje sporova nalazi se na poveznici: EUROPSKA PLATFORMA ZA RJEŠAVANJE ONLINE SPOROVA.

   

   

  12. Način i postupak plaćanja

   

  Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

   

  a) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Viskon prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

   

   

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PRI KUPNJI

   

  U skladu s novom europskom Općom uredbom o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine pristupom ovoj stranici prihvaćate sve rizike koji nastaju njenim korištenjem te prihvaćate da ćete njen sadržaj upotrebljavati isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Naš informatički sustav zaštićen je tehničkim mjerama od neovlaštenog pristupa, izmjene, širenja, gubljenja i brisanja Vaših podataka.

  Jamčimo Vam da ćemo Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva, sklapanja i izvršenja ugovora, za vlastiti marketing i druge legitimne interese koji su važni za naše poslovanje. Podatke ćemo koristiti u jasno definirane svrhe te ih nećemo prosljeđivati trećim stranama niti koristiti u neodređene svrhe.

  Obrada Vaših podataka će se isključivo provoditi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim hrvatskim zakonima i propisima.

  Vaše osobne podatke čuvamo u našoj lokalnoj bazi klijenata kada dostavite upit, zatražite ponudu ili izvršenje usluge. Ovisno o vrsti upita ili zatražene usluge, radi se o sljedećim podacima:

  • Ime i prezime
  • Adresa
  • Adresa e-pošte
  • Broj telefona / faksa

  Podatke obrađujemo u svrhu slanja ponude ili izvršenja naručene usluge te legitimnog interesa u svrhu poboljšanja poslovanja. Podaci su dostupni samo djelatnicima koji su nužni za obavljanje posla.

   

  Bez ovih podataka nemoguće je ugovaranje i ispunjavanje preuzetih poslovnih obaveza i Vaših zahtjeva.

   

  Baza klijenata naš je legitimni interes koji nam omogućuje poboljšanje rezultata poslovanja i dizanje kvalitete usluge. Također nam je lakše ispuniti zahtjeve koji su definirani u procesu usklađivanja s propisima o zaštiti osobnih podataka kao što su ažuriranje i mogućnost prenosivosti osobnih podataka.

   

  Viskon je je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12) imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

   

  Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

  Viskon d.o.o.

  Tel: 099 66 90 700

  E-MAIL: spiro@chocovix.com

   

   

  KOMUNIKACIJA VISKON-a S KORISNICIMA

   

  Registracijom dajete suglasnost da vas Viskon u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanjima sadržaja stranica, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.